Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Jest decyzja rządu. Akademia Sztuki Wojennej zastąpi AON

dmc 16:16 12 kwietnia 2016
FOT. ROBERT SUCHY/ CO MON
Od 1 października 2016 r. w warszawskim Rembertowie zacznie działać Akademia Sztuki Wojennej – podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Uczelnia, która powstanie na bazie Akademii Obrony Narodowej, ma sprostać nowym zadaniom i wyzwaniom współczesnego świata oraz bieżącym i perspektywicznym potrzebom polskich Sił Zbrojnych.

"Akademia Sztuki Wojennej zapewni polskiej armii nowoczesne studia strategiczne. Oferta dydaktyczna i naukowo-badawcza związana będzie z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Nowa uczelnia ma być ośrodkiem eksperckim prowadzącym m.in. badania, analizy i kwerendy na temat sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych częściach świata" – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Akademia ma przede wszystkim kształcić i szkolić żołnierzy, ale również osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Nowa uczelnia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych polskiej armii na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, szef MON może polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. CIR informuje, że wprowadzono także obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. "Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa" – informuje CIR.

W projekcie ustawy uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej, która z dniem 30 września 2016 r. przestanie funkcjonować. W zeszłym tygodniu nowym rektorem-komendantem AON został płk Andrzej Parafianowicz. 

Źródło: premier.gov.pl

Wczytuję ocenę...


RAFAŁ ZIEMKIEWICZ (PUBLICYSTA) - NIE WRÓŻĘ ROKOSZOWI SĘDZIOWSKIEMU WYGRANEJ
Wczytuję komentarze...
Najnowsze