Uczestnicy sondażu odpowiadali na pytanie: Czy Twoim zdaniem polscy nauczyciele powinni pracować przy tablicy przynajmniej tyle samo, co średnio nauczyciele w innych państwach Unii Europejskiej?

Twierdząco odpowiedziało aż 68 proc. respondentów. Odmiennego zdania jest zaledwie... 7 procent.

Z kolei 25 proc. pytanych odpowiedziało, że "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane dla "Gazety Polskiej" przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku na reprezentatywnej próbie 1095 dorosłych Polaków. Struktura próby była zgodna ze strukturą Polaków w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3%.