Szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii zwrócił uwagę, że raport zawiera też szereg tzw. wyzwań i wskazuje na obszary, w których potrzebne są reformy pozwalające na utrzymanie tej wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego oraz "podnoszenia dobrobytu".

Jedno z tych wyzwań, jak powiedział wicepremier Gowin, dotyczy potrzeby silniejszego wpisania MŚP w globalne łańcuchy produkcyjne, inne - kwestii wieku emerytalnego, czy polityki migracyjnej:

- Eksperci zwracają też uwagę na potrzebę odpowiedzialnej polityki finansowej ze strony państwa tak, by zapobiec nadmiernemu wzrostowi długu publicznego - powiedział.

Zdaniem ministra Gowina uwagi ekspertów OECD warte są uważnej analizy, bo wskazują na problemy, "które w przyszłości wymagają odpowiedzialnych decyzji".

W raporcie OECD stwierdza, że "chociaż szybkie wsparcie rządowe uchroniło firmy i gospodarstwa domowe przed najgorszym do tej pory szokiem gospodarczym, tempo wychodzenia z pandemii jest niepewne, a recesja może mieć bardziej długotrwałe konsekwencje". Jak zaznaczyli analitycy, w szczególności kryzys dotknął m.in. słabsze regiony i małe firmy.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.