Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Exit polls: Niewielka przewaga PO

ap 20:44 25 maja 2014
Telewizja Republika
PO - 32,8 proc.; PiS - 31,8 proc.; SLD - 9,6 proc.; KNP J. Korwin-Mikkego - 7,2 proc.; PSL - 7,0 proc. - tak prezentują się sondażowe wyniki wyborów przeprowadzonych przez Ipsos dla TVN24 i TVP.

Do PE nie dostali się m.in. Europa Plus Twój Ruch - 3,7 proc.; Solidarna Polska 3,1 proc.; Polska Razem - 2,8 proc.; Ruch Narodowy - 1,5 proc.

Dla porównania, w poprzednich wyborach w 2009 roku wyniki przedstawiały się następująco: PO 44,43 proc., PiS 27,4 proc., SLD-UP 12,34 proc., PSL - 7,01 proc.

Jeśli wyniki sondaży się potwierdzą w PE znajdą się:

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 19 mandatów.

1. Anna Fotyga z Pomorza
2. Kosma Złotowski z Kujaw
3. Karol Karski z Olsztyna
4. Zdzisław Krasnodębski z Warszawy
5. Marek Jurek z Warszawy
6. Wojciech Jasiński z Mazowsza
7. Janusz Wojciechowski z Łodzi
8. Ryszard Czarnecki z Wielkopolski
9. Mirosław Piotrowski z Lublina
10. Tomasz Poręba z Podkarpacia
11. Ryszard Legutko z Krakowa
12. Andrzej Duda z Krakowa
13. Beata Gosiewska z Krakowa
14. Ryszard Terlecki z Krakowa
15. Bolesław Piecha ze Śląska
16. Jadwiga Wiśniewska ze Śląska
17. Dawid Jackiewicz z Wrocławia
18. Kazimierz Michał Ujazdowski z Wrocławia
19. Marek Gróbarczyk z Gorzowa

PLATFORMA OBYWATELSKA - 19 mandatów.

1. Janusz Lewandowski z Pomorza
2. Jarosław Wałęsa z Pomorza
3. Tadeusz Zwiefka z Kujaw
4. Barbara Kudrycka z Olsztyna
5. Danuta Huebner, Warszawy
6. Michał Boni z Warszawy
7. Julia Pitera z Mazowsza
8. Jacek Saryusz-Wolski z Łodzi
9. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z Wielkopolski
10. Adam Szejnfeld z Wielkopolski
11. Michał Kamiński z Lublina
12. Elżbieta Łukacijewska z Podkarpacia
13. Róża Thun z Krakowa
14. Bogusław Sonik z Krakowa
15. Jerzy Buzek ze Śląska
16. Jan Olbrycht ze Śląska
17. Bogdan Zdrojewski z Wrocławia
18. Danuta Jazłowiecka z Wrocławia
19. Dariusz Rosati z Gorzowa Wielkopolskiego

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ -5 mandatów

1. Janusz Zemke z Kujaw
2. Krystyna Łybacka z Wielkopolski
3. Joanna Senyszyn z Małopolski
4. Adam Gierek ze Śląska
5. Lidia Geringer de Oedenberg z Wrocławia

NOWA PRAWICA - 3 mandaty

1. Michał Marusik z Warszawy
2. Janusz Korwin-Mikke ze Śląska
3. Stanisław Żołtek z Krakowa

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. Jarosław Kalinowski z Mazowsza
2. Czesław Siekierski z Małopolski
3. Arkadiusz Bratkowski z Lublina
4. Andrzej Grzyb z Wielkopolski

Do Brukseli nie pojadą m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Paweł Zalewski i Henryka Krzywonos (PO), Weronika Marczuk i Wojciech Olejniczak (SLD).

Sondaż: PO zwyciężyła m.in. na Pomorzu. PiS na Podkarpaciu

Platforma Obywatelska, która według sondażowych danych zwyciężyła w eurowyborach, najlepszy wynik osiągnęła w woj. pomorskim - 48,2 proc. PiS najwięcej głosów zebrał na Podkarpaciu - 49,8 proc. - wynika z badania exit poll Ipsosu.

W woj. pomorskim, przy 48,2 proc. głosów dla PO, PiS zdobyło 25,4 proc., a SLD - 7,9 proc. Dobry wynik PO odnotowała także na Śląsku - 40,3 proc., podczas gdy PiS zdobyło tam 27,4 proc., a SLD - 9,9 proc. W woj. opolskim PO zdobyła 41,5 proc. głosów, PiS - 23 proc., a SLD - 10,3 proc.

PO zwyciężyła także w woj. zachodniopomorskim - 39,6 proc. PiS zdobyło tam 25,7 proc. głosów, trzecie było SLD - 14,5 proc. Platforma zwyciężyła również w woj. dolnośląskim: otrzymała 38,8 proc.; PiS zdobył 27,8 proc., a SLD - 12,8 proc. Dobry wynik PO odnotowała też na woj. lubuskim - 36,5 proc., PiS zdobyło tam 24,7 proc., SLD - 17,7 proc.

W woj. warmińsko-mazurskim PO zdobyła 33,9 proc. głosów, PiS - 27,9 proc., SLD - 10,9 proc. W Wielkopolsce PO miała 33 proc., PiS - 24,6 proc., a SLD - 12,7 proc.

Najbardziej wyrównane wyniki pierwszej trójki odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim; PO zdobyła tam 28,4 proc, PiS - 28 proc., a SLD 21,4 proc.

W województwie mazowieckim różnica pomiędzy PO a PiS była minimalna: 33,9 proc. w stosunku do 33,8 proc. Trzecie było PSL z wynikiem 7,3 proc.

Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów zdobyło na Podkarpaciu - 49,8 proc., podczas gdy PO - 19,2 proc. Trzecia na Podkarpaciu była Nowa Prawica - 7,9 proc. Na Podlasiu PiS zdobył 43,7 proc. głosów, PO - 20,8 proc., trzecie było PSL - 10,7 proc. Także w woj. lubelskim PiS odnotowało dobry wynik - 42,9 proc.; PO zdobyła tam 17,6 proc., a PSL - 15,5 proc.

PiS zwyciężył również w woj. łódzkim - 37,7 proc., podczas gdy PO miała tam 32,7 proc. głosów, a trzecia była Nowa Prawica - 7,2 proc. W Małopolsce PiS zdobyło 34 proc. głosów, PO - 27,3 proc., Nowa Prawica - 9,2 proc.

W woj. świętokrzyskim PiS miało 28,1 proc. głosów, PO - 20,3 proc., trzeci był PSL - 17,3 proc.

PiS wygrało wśród najstarszych wyborców, NP - wśród najmłodszych

PiS zwyciężyło w grupach wiekowych 40-59 lat i 60 lat i więcej, PO - wśród wyborców w wieku 26-39 lat, a Nowa Prawica wśród najmłodszych - wynika z badania exit poll Ipsosu dla TVP i TVN24.

W grupie wiekowej 18-25 lat zwyciężyła Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, z wynikiem 28,5 proc. Drugi był PiS - 21,5 proc., a trzecia PO - 19,3 proc. Kolejne były: Ruch Narodowy (6,0 proc.), PSL (5,7 proc.), Europa Plus Twój Ruch (5,5 proc.), SLD (5,1 proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (4,1 proc.) i Solidarna Polska (3,1 proc.). Pozostałe partie uzyskały wśród najmłodszych wyborców 1,2 proc. głosów.

W grupie wiekowej 26-39 lat zwyciężyła PO, z poparciem 34,2 proc. Drugi był PiS - 23,1 proc., a trzecia - Nowa Prawica - 10,6 proc. Dalej znalazły się: SLD - 8,5 proc., PSL - 7,5 proc., Europa Plus Twój Ruch - 5,7 proc., Polska Razem - 4,1 proc., SP - 3,5 proc. i Ruch Narodowy - 1,9 proc., a pozostałe ugrupowania - 0,9 proc.

Wśród wyborców w wieku 40-59 lat wygrał PiS, uzyskując 34,1 proc. Druga była PO - 33,9 proc., a trzecie - SLD - 9,2 proc. Następne miejsca zajęły: PSL - 8,3 proc., Nowa Prawica - 4,3 proc., SP - 3,3 proc., Europa Plus Twój Ruch - 3,0 proc., Polska Razem - 2,8 proc. i Ruch Narodowy - 0,8 proc. Pozostałe partie miały 0,3 proc.

Również w grupie osób w wieku 60 lat i więcej wygrało PiS, poparte przez 38,1 proc. głosujących. Druga była PO - 35,3 proc., a trzecie - SLD - 12,3 proc. Kolejne były: PSL - 5,7 proc., Europa Plus Twój Ruch - 2,7 proc., SP - 2,6 proc., Polska Razem - 1,5 proc., Nowa Prawica - 1,2 proc. oraz Ruch Narodowy - 0,4 proc. Pozostałe partie miały poparcie na poziomie - 0,2 proc.

Frekwencja wyniosła 22,7 proc.

Najwyższa frekwencja w wyborach do PE była woj. mazowieckim; PO najwięcej głosów zdobyła w woj. pomorskim, opolskim i śląskim, zaś PiS - w woj. podkarpackim, lubelskim, podlaskim - wynika z sondażu wyborczego Ipsos dla TVN24 i TVP.

W woj. mazowieckim frekwencja wyniosła 26,3 proc. Powyżej średniej krajowej uplasowały się także województwa: małopolskie - 25,5 proc.; pomorskie - 24,8 proc; śląskie - 23,3 proc.; lubelskie - 22,9 proc.; dolnośląskie - 22,8 proc.; podkarpackie - 22,7 proc.

Niższa niż średnia w kraju frekwencja była w województwach: łódzkim - 22,3 proc.; kujawsko-pomorskim - 21,7 proc; wielkopolskim - 20,8 proc; zachodniopomorskim - 20,4 proc; świętokrzyskim - 20,5 proc.; lubuskim - 19,3 proc.; podlaskim - 19,2 proc.; opolskim - 18,2 proc. i warmińsko-mazurskim - 17,9 proc.

Spośród okręgów wyborczych zdecydowanie największa frekwencja była w okręgu nr 4 - Warszawa, z ośmioma powiatami woj. mazowieckiego: 32,4 proc. Najniższa zaś w okręgu nr 3 - woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie - 18,5 proc.

Głosowało więcej mężczyzn niż kobiet

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowało więcej mężczyzn niż kobiet; frekwencja wyniosła odpowiednio 23,9 i 21,7 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVN 24 i TVP. Najwyższa frekwencja była w dużych miastach, najniższa na wsiach.

Jeśli chodzi o wiek, to najwyższa frekwencja była w grupie 60+ (31,8 proc.), a najmniejsza w grupie wiekowej 18-25 (17 proc.). W przypadku grupy wiekowej 26-39 frekwencja wyniosła 18 proc., a 40-59 - 22,5 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowano w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców - 33,6 proc., a najniższą na wsiach - 18,6 proc. W miastach do 50 tys. frekwencja wyniosła 21,4 proc., w miastach 51-200 tys. - 24,4 proc., a w miastach 201 - 500 tys. - 28,5 proc.

Tusk: Ten dzień przejdzie do historii jako dzień śmierci gen. Jaruzelskiego

W sztabie wyborczym PO sondażowe wyniki wyborów skomentował Donald Tusk. - Cieszę się, że sprostaliśmy temu zadaniu w dniu wyborów - powiedział. - Ten dzień przejdzie do historii jako dzień śmierci gen. Jaruzelskiego - dodał premier składając kondolecje rodzinie generała. - Przed nami wielka robota. Wygraliśmy dzięki wielkiemu wysiłkowi i wbrew niedowiarkom. Musimy udowodnić, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Dziękuje wszystkim, którzy głosowali - skwitował.

tusk_01

Kaczyński: Droga do zmiany Polski została otwarta

- To dobra podstawa do dalszej ofensywy - ocenił wyniki wyborów Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił: "Naszym celem jest dobra zmiana w Polsce".

- Wszyscy byśmy chcieli, żeby ta kolejność była inna, ale droga do tej zmiany została otwarta. Zapewniam, że będziemy iść tą drogą niezależnie od trudności. To dobry wynik - dodał.

jar

Do sondażowych wyników odniósł na antenie Telewizji Republika prof. Zdzisław Krasnodębski. - Miałem nadzieję, że Kongres Nowej Prawicy nie dostanie się do Parlamentu Europejskiego. Ta partia zastępuje trochę Palikota - ocenił. Krasnodębski powiedział, że inne partie prawicowe tymi wyborami kończą swoj żywot. - To oczyszcza polską scenę polityczną przed wyborami parlemantarnymi - dodał.

Polityk zauważył, że delegacja PiS-u w PE się powiększy, a PO się zmniejszy.


kras

O godz. 21. zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których Polacy wybierali 51 europosłów. Teraz opublikowane zostaną sondaże exit polls.

Głosowanie trwało od godz. 7 rano, można było oddać głos w ponad 27 tys. lokali wyborczych. Startowało 1 277 kandydatów. Uprawnionych do głosowania było ponad 30 mln wyborców.

Źródło: PAP, fronda

Wczytuję ocenę...
TAGI:


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze