Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Europoseł Wiśniewska ws. transgranicznych rodzin zastępczych. "Nie gwarantują dziecku pobytu w środowisku zbliżonym do rodziny biologicznej"

am 15:49 15 lutego 2018
europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska
W interpelacji Jadwiga Wiśniewska przywołuje Art. 20 Konwencji o Prawach Dziecka, który stwierdza, iż kierując dziecko do rodziny zastępczej, należy uwzględnić kwestie takie jak jego tożsamość etniczna, religijna, kulturowa oraz językowa.

„Tylko przestrzegając tych zapisów możliwe jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa nie tylko fizycznego, ale i psychicznego” - przekonuje Jadwiga Wiśniewska.

 Europoseł PiS podkreśla, że mimo tak jednoznacznego brzmienia Konwencji, która obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich, przepływ informacji o odebraniu dziecka rodzicom jest znikomy.

Zazwyczaj, ani organy socjalne ani sądy nie podejmują z urzędu działań zmierzających do poszukiwania rodziny zastępczej zgodnej ze wskazaniami art. 20 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka” - zauważa Wiśniewska.

W interpelacji europoseł PiS pyta, czy Rada i Komisja dostrzegają problem związany z umieszczaniem dzieci w transgranicznych rodzinach zastępczych, które nie gwarantują dziecku pobytu w środowisku zbliżonym do rodziny biologicznej pod względem języka, religii czy kultury oraz jakie działania planują podjąć w celu uwzględnienia zapisów art. 20 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka w rozporządzeniu Bruksela II bis ((WE) 2201/2003).

W styczniu Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Czarnecki zorganizowali w Parlamencie Europejskim międzynarodowe wysłuchanie publiczne poświęcone problemowi transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przestawił polskie propozycje zmian w tym zakresie zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. W wydarzeniu wzięli udział politycy i eksperci z wielu państw członkowskich, m.in. z Polski, Węgier, Niemiec czy Holandii.

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


KONIEC SYSTEMU (ODC.157/1) - HOMOTERROR W NATARCIU
Wczytuję komentarze...
Najnowsze