Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Klaudiusz Wesołek

Ilość napisanych artykułów: 19

Czasem spotykam się z krytyką, dotyczącą nazwy "Kresy" w odniesieniu do Podlasia. Głównym argumentem jest to, że Kresy z Dzikimi Polami się kojarzą i jest t ...>
Do niedawna, główną zaletą reżimu Łukaszenki było to, że nie grał on kartą mniejszości narodowych. Można powiedzieć, że nie robił tego wcale. Nie ingerował ...>
Ruch Narodowy robi się coraz popularniejszy na Podlasiu, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Można byłoby się cieszyć, że patriotyzm się szerzy wśród tutejszej mł ...>
Ludowa medycyna na Podlasiu kojarzy się przede wszystkim z szeptuchami, zwanymi też szeptunkami lub "babkami", chociaż zdarzają się, chociaż rzadko, mężcz ...>
Pisząc o naszych wewnętrznych Kresach nie można pominąć Puszczy Białowieskiej. Puszcza była tu czynnikiem naturalnym, wpływającym na życie mieszkających w jej regi ...>
Święta Góra Grabarka, zwana prawosławną Częstochową czy polską górą Atos, jest dla mnie najważniejszym kresowym sanktuarium. Na odpust w dniu prawosławn ...>
Niektórzy próbują utożsamiać kresowość z lansowanym od długiego czasu w Europie multikulturalizmem. Multikulturalizm, zwany popularnie multi-kulti, to ideo ...>
W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i Wojny Polsko-bolszewickiej, warto przypomnieć historię interesującej załogi, która uczestniczyła w tej wojnie, głównie ...>
2 sierpnia Kościół Prawosławny obchodzi święto proroka Eliasza, jak większość prawosławnych świąt dwa tygodnie po katolickim odpowiedniku tego święta. W K ...>
Piękno naszych wewnętrznych Kresów, to także uroda tutejszych kobiet. Dziewczyny są tutaj naprawdę piękne. Kiedyś wydawało mi się, że najpiękniejsze dziewczyny ...>
W zeszłym roku nasze wewnętrzne Kresy poniosły wielką stratę. Umarł Wańka Bomko (w dowodzie i akcie zgonu - Jan Pytel). Wielu powie, że umarł jakiś wi ...>
Kto czytał "Konopielkę" Edwarda Redlińskiego lub oglądał jejekranizację, zapewne pamięta legendę o złotym koniu, zakopanym w ziemi, którą mieszkańcy Podlaskiej ...>
Barysz na Podlasiu to poczęstunek z wódką w roli głównej, po zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Na Chełmszczyźnie nazywa się to mohorycz. Mohorycz to zrute ...>
Kiedy zamieszkałem na naszych wewnętrznych Kresach, w województwie podlaskim, bardzo podobało mi się to, że Boże Narodzenie jest tu dwa razy w roku a okre ...>
Prababcia opowiadała mi, że kiedyś przybył do ich chałupy taki wędrowny dziad i został ugoszczony i nakarmiony czym chata bogata. Kiedy nazajutrz wyszed ...>
Pierogi ruskie znane są głównie na terenie naszych dawnych Kresów, ale robią się popularne także w innych częściach Ukrainy. Myślę, że pierogi ruskie, arc ...>
Podział na katolików i prawosławnych to podział etniczny. To główna linia etnicznych podziałów. Podlasie jest bardzo zróżnicowane etnicznie. Prawie ka ...>
Kiedy zamieszkałem na pograniczu Podlasia i Polesia, zadziwiło mnie to, że język chachłacki (zwany też tutejszym, swoim, prawosławnym lub zachodniopoleskim) jest t ...>
Kresy jakimś cudem zachowały się na Podlasiu, choć nikt ich tu nie konserwował, nie chronił. Tak przypadkiem zachowały się mieszane gwary, ludzie żyjący ...>
Najnowsze