Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Aborcjonistka na wpływowym stanowisku ONZ. Czy to krok do uznania aborcji prawem człowieka?

JS 17:10 20 lipca 2020
Aborcjonistka będzie miała wpływ na postanowienia ONZ dotyczące opieki zdrowotnejpixabay
Rada Praw Człowieka ONZ zatwierdza aborcjonistkę jako specjalnego eksperta w dziedzinie prawa do zdrowia. - Zajmuję się aborcją tak długo, jak jestem wykwalifikowanym lekarzem - oświadczyła niedawno Tlaleng Mofokeng. Teraz będzie miała wpływ na postanowienia ONZ dotyczące opieki zdrowotnej.

Mofokeng jest otwartą orędowniczką tzw. „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, a jako lekarz „świadczyła usługi aborcyjne przez ponad dekadę”.

Stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy „w sprawie prawa każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego” zostało ustanowione w 2002 r., a wybrane osoby sprawują sześcioletnią kadencję.

Stanowisko to piastował m.in. Anand Grover z Indii, który w 2011 r. był jednym z pierwszych ekspertów ONZ, którzy rozpowszechnili pogląd, że dostęp do „legalnych i bezpiecznych usług aborcyjnych” jest niezbędnym elementem prawa do zdrowia. Ta interpretacja znacznie wykracza poza definicję prawa do zdrowia zawartą w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR), który nie wspomina o aborcji, i jest sprzeczna z konsensusem między państwami członkowskimi ONZ, że prawa aborcyjne są sprawą ustalaną przez rządy krajowe.

Niemniej zwolennicy aborcji szybko skorzystali z raportu Grovera, aby stwierdzić, że przepisy ograniczające aborcję w Stanach Zjednoczonych - które nie ratyfikowały ICESCR - naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka.

Specjalni sprawozdawcy ONZ działają co prawda niezależnie i nie są uważani za pracowników ONZ. Niemniej jednak mają wpływ na światową opinię.

Roczne sprawozdania specjalnych sprawozdawców mogą stanowić wkład w prace innych jednostek ONZ, być cytowane w pracach różnych agencji, a nawet cytowane w rezolucjach przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne.

Biorąc pod uwagę dotychczasową karierę Mofokeng, prawdopodobnie przekroczy ona swój mandat w jeszcze większym stopniu niż Grover. - Byłam aborcjonistką tak długo, jak jestem wykwalifikowanym lekarzem - napisała w The Guardian w artykule, w którym potępiono również stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa i przywrócenie polityki zakazującej finansowania zagranicznych organizacji, które promują lub przeprowadzają aborcje.

Mofokeng była członkiem założycielem i wiceprzewodniczącą Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Seksualnej i Reprodukcyjnej w RPA i została uznana przez Fundację Billa i Melindy Gatesów za lidera w dziedzinie planowania rodziny w 2016 roku. Opublikowała także artykuł w Teen Vogue, w którym argumentowała, że prostytucja to praca jak każda inna.

Źródło: lifesitenews.com

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze