Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

17 październik Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem

ASy 15:52 17 października 2020
34 z krajów najbardziej dotkniętych ubóstwem leży na terenie AfrykiTwitter/PAH
Walka z ubóstwem jest obecnie uważana za największe wyzwanie współczesnego świata. Szacuje się, że prawie połowa mieszkańców globu musi walczyć o przeżycie mając do dyspozycji nie więcej niż 2 dolary dziennie.

Problem biedy i ekstremalnego ubóstwa dotyczy przede wszystkim 50 krajów określonych przez ONZ mianem najsłabiej rozwiniętych (Least Developed Countries). 34 z nich leży na terenie Afryki.

Przyczyny takiej sytuacji można doszukiwać się w uwarunkowaniach wewnętrznych (warunki naturalne, konflikty, kryzysy polityczne) jak i w uwarunkowaniach zewnętrznych. Nieumiejętna pomoc w postaci kredytów pogrążyła najuboższe kraje, stawiając je na skraju bankructwa (zadłużenie międzynarodowe często wielokrotnie przekracza ich wpływy do budżetu).

W dobie globalizacji, wspólnota międzynarodowa poczuła się odpowiedzialna za stale rosnącą przepaść między bogatą Północą a biednym Południem. Działania niesienia pomocy rozpoczęto już pod koniec lat 80-tych, zarówno przez międzynarodowe instytucje finansowe (MFW, BŚ) jak i ONZ.

Często jednak kolejne spotkania na szczycie i uchwalane tam dokumenty pozostają jedynie deklaracjami politycznymi bez ich realizacji w rzeczywistości.

W celu poprawy sytuacji ekonomicznej najbiedniejszych krajów świata oraz odbudowy i unowocześnienia ich gospodarek podjęte mimo wszystko zostały konkretne działania takie jak: rokowania w sprawie liberalizacji handlu prowadzone przez WTO, zwane rundą Doha oraz działania Banku Światowego.

Zniesienie barier celnych na towary sprowadzane z krajów Południa i promowanie idei sprawiedliwego handlu (Fair Trade, czyli pomoc dla drobnych wytwórców Trzeciego Świata) ma na celu zapewnienie równego dostępu do rynku krajów Północy.

Polska również ma swój wkład w niesieniu pomocy krajom najbardziej dotkniętym problemem głodu. Polska Akcja Humanitarna nieustannie zbiera fundusze i tylko dzięki pomocy darczyńców z Polski są w stanie pomagać w Sudanie Płd, Somalii, Iraku, Libanie, Jemenie czy Ukrainie.

Źródło: ekonomiaspoleczna.gov.pl, pah.org.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze