Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: inteligencja

Naukowcy nie mają złudzeń: inteligencję dzieci dziedziczą nie po ojcach, ale po matce. Uczeni udowodnili, że geny odpowiadające za inteligencję dziecka są dziedziczone wyłącznie od matki, a nie tak jak sądzono do tej pory, od obojga rodziców. Dzieje się tak, gdyż gen odpowiadający za iloraz inteligencji odnaleziono tylko w należącym do kobiet chromosomie X.>
Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, odczytano to jako rzecz wspaniałą. Skoro jest coś tak wspaniałego, co nam się przytrafiło, to strażnicy tego stanu są z urzędu naszymi największymi przyjaciółmi. Dla polskiej targowicy są nimi z urzędu instytucje europejskie, niezależnie od tego, co by robiły i jak bardzo by Polsce szkodziły, a także najmocniejsi gracze europejscy, czyli Niemcy i Francja. Ilekroć dochodzi do konfliktu między rządem polskim a Komisją czy między rządem polskim a rządami niemieckim czy francuskim, to polska targowica zawsze – powtarzam, zawsze – będzie popierać tę drugą stronę i nigdy nie stanie w obronie rządu polskiego – mówi prof. Ryszard Legutko, filozof i eurodeputowany PiS, w rozmowie z Piotrem Lisiewiczem. >
Naukowcy przeprowadzając kolejne badania nad osobami inteligentnymi, odnaleźli ich wspólny mianownik: trzy wady, które powtarzają się niemal u nich wszystkich.>
Najnowsze