Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: Fatima

Motocyklem do Fatimy i nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Piotrem i Januszem Walisiami, członkami Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą "Wschód-Zachód".>
- Maryja w 1917 r. weszła realnie w historię zlaicyzowanego kraju, wrogiego religii. Wychodzi z przesłaniem do pojedynczych ludzi i całych społeczeństw. Zapowiada też kary, bo ludzkość odeszła od Pana Boga, całe państwa są wrogie religii katolickiej. Stąd słowa o nawróceniu Rosji. Przesłanie fatimskie jest przesłaniem dla pojedynczych osób i całych narodów - powiedział na antenie TV Republika Sławomir Skiba, redaktor naczelny Polonia Christiana. Wraz z nim, gościem Jacka Ożoga była też Sylwia Zborowska z Instytut im. ks. Piotra Skargi.>
– Przy okazji 100. rocznicy pierwszych objawień fatimskich warto wspomnieć o przesłaniu do pokuty, modlitwie różańcowej i szczerej spowiedzi – mówił ks. dr prałat Roman Kneblewski na antenie Telewizji Republika.>
Konferencja "Orędzie Fatimskie w aspekcie historyczno-duchowo-pallotyńskim" zainaugurowała w Zakopanem majowe uroczystości w setną rocznicę objawień fatimskich. Zorganizowano ją w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wykład inauguracyjny wygłosił pallotyn, ksiądz Franciszek Gomułczak>
Homilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. z kanonizacją św. Franciszka i Hiacynty w Fatimie, 13 maja 2017 r.>
W Fatimie trwa msza kanonizacyjna świadków Objawienia Maryi-Hiacynty i Franciszka Marto. We mszy świętej bierze udział około milion wiernych, którzy przyjechali do Fatimy z całego świata. Dwoje dzieci, uważanych za świadków objawień fatimskich, zostało kanonizowanych. >
Zapraszamy do oglądania transmisji mszy świętej z udziałem Papieża Franciszka w Fatimie zarówno na antenie Telewizji Republika, jak i na naszym portalu www.telewizjarepublika.pl. >
Dzisiaj główne obchody setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie. >
W 100. roku od rozpoczęcia objawień w Fatimie, media szeroko komentują sprawę tajemnic, jakie Matka Boża ujawniła trojgu pastuszkom. Jedna z dzieci, Łucja, miała jednak objawienia jeszcze przez wiele lat po słynnych wydarzeniach z Fatimy. Co wówczas objawili jej Pan Jezus i jego Matka?>
Po kolacji i odpoczynku Papież znowu przejechał odkrytym samochodem do kaplicy Objawień, aby przewodniczyć wieczornemu nabożeństwu. Po krótkiej, osobistej modlitwie poświęcił świece i pozdrowił zebranych pielgrzymów. Zaznaczył, iż przybył do Fatimy jako pielgrzym nadziei i pokoju, przynosząc Maryi w swym sercu każdego człowieka, a zwłaszcza tych najbiedniejszych.>
Wieczorem Papież pielgrzym z pielgrzymami z całego świata odmówił Różaniec, o co prosiła Matka Boska Fatimska w czasie swych objawień. Gdy Franciszek udał się na odpoczynek wierni pozostali na miejscu biorąc udział w nocnym czuwaniu modlitewnym przygotowującym do niedzielnej kanonizacji dwojga pastuszków z Fatimy. Zainaugurowała je trwająca kilkana+cie minut procesja z krzyżem, figurą Matki Boskiej Fatimskiej i Najświętszym Sakramentem, która rozpoczęła się od kaplicy Objawień. Szli w niej m.in. kardynałowie, biskupi i księża z papieskiego orszaku. Procesja przeszła centralną aleją placu, który w tym czasie rozświetlał blask setek tysięcy świec.>
- Komentarz do trzeciej tajemnicy fatimskiej dał kard. Ratzinger i interpretował, że tajemnica wypełniła się w XX w. w prześladowaniach Kościoła, a wizja śmierci papieża urzeczywistniła się w zamachu na Jana Pawła II. Gdy kardynał Ratzinger, już jako papież, był w Fatimie w 2010 r., powiedział, że "Fatima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa", że to przesłanie jest wciąż aktualne - powiedział w Telewizji Republika ks. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik, teolog dogmatyczny, mariolog.>
Tysiące osób przybyły do Fatimy na uroczystości obchodów 100-lecia objawień fatimskich. W tym licznym gronie znaleźli się też Polacy. Na miejscu rozmawiał z nimi dziennikarz Telewizji Republika, Karol Pawłowski.>
Od kilku dni trwa wielka akcja modlitewna w intencji Papieża Franciszka. Powód? Ostrzeżenia, jakie rzekomo miało kierować ISIS wobec Stolicy Apostolskiej i samego Ojca Świętego.>
To tytuł polskiego filmu z 1976 roku wyprodukowanego w koprodukcji japońskiej. Do Polski przyjeżdża Japończyk, który u polskiej lekarki doświadczonej skutkami II wojny światowej, a przede wszystkim niemieckim obozem koncentracyjnym, szuka odpowiedzi na dramat życia. Pochodzi z Hiroszimy, na którą spadła bomba atomowa - pisze Paweł Zastrzeżyński.>
45 tys. pieszych pątników jest już w drodze do Fatimy. Portugalczycy idą ze wszystkich stron kraju. W ten sposób przygotowują się na obchody stulecia objawień Matki Bożej i spotkanie z Papieżem Franciszkiem. >
Siostra Łucja, wizjonerka - obok Franciszka i Hiacynty to ona została wybrana do przekazania światu orędzia Maryi – wyraźnie zaznaczyła w liście do papieża Piusa XII z 1958 r., że tzw. trzecia tajemnica fatimska powinna zostać ujawniona dopiero w 1960 roku. Dlaczego wtedy? >
– Za powielanie orędzia fatimskiego, kilku franciszkanów zostało skazanych na kary więzienia. Dopiero po upadku komunizmu ludzie dowiedzieli się o Fatimie – opowiadał na antenie Telewizji Republika publicysta Grzegorz Górny.>
Objawienia Matki Boże w Fatimie wciąż są żywe. Plan szatana, który ujawniony został przez Matkę Bożą, która błagała ludzi, by mu przeciwdziałali, jest konsekwentnie realizowany - czytamy na portalu malydziennik.pl.>