Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Skandal! Sąd uniewinnił Nergala

am 11:17 16 kwietnia 2018
twitter.com
– Użyty znak nie jest godłem RP w myśl przepisów prawa, gdyż nie posiada korony – mówił w poniedziałek sędzia Marek Kapała w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, uniewinniającego Adama Darskiego, lidera deathmetalowego zespołu "Behemoth". Nergal oskarżony był o publiczne znieważenie polskiego godła.

Sąd uniewinnił też dwóch pozostałych oskarżonych: Rafała W., odpowiedzialnego za stworzenie projektu graficznego oraz Macieja G., który odpowiedzialny był za rozpowszechnianie grafiki w sieci.

Sąd podał, że prokurator "nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że działanie oskarżonych było działaniem ukierunkowanym na zdeprecjonowanie symbolu państwowego".

W uzasadnieniu podkreślono też, że definicję godła Rzeczypospolitej Polskiej ściśle określa Konstytucja. W jej myśl jest nim wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu – a także ustawa dotycząca symboli państwowych.

– Rysunek orła stworzony przez jednego z oskarżonych nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ewentualnie uznany za godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale bez wątpienia nie o taki przedmiot ochrony chodzi ustawodawcy (…) Nie można znieważyć godła państwowego, w które w świetle obowiązujących przepisów takim godłem nie jest" – powiedział sędzia Kapała.

Zauważył, że Adamowi Darskiemu i dwóm pozostałym oskarżonym nie można udowodnić, że znieważyli godło w sposób celowy i intencjonalny.

– Tak jak, nie każde spowodowanie śmierci jest morderstwem, tak nie każdy rysunek, na którym wykorzystano symbole w sposób niewłaściwy czy też nawet nieakceptowany, stanowi przestępstwo znieważenia tego symbolu (…) Znieważeniem będzie przykładowo oblanie, oplucie, podeptanie, podpalenie i inne podobne czynności – wyjaśnił sędzia.

Podczas ogłoszenia wyroku, na sali sądowej nieobecni byli obrońca ani sam zainteresowany. Wyrok nie jest prawomocny.

Trasa koncertowa "Rzeczpospolita Niewierna"

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 r. Na plakatach i w internecie przedstawiano wizerunek białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

W trakcie śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii. Wynika z nich, że celowo zniekształcono wzór godła RP w celu nadania mu treści różnej od historyczno-państwowej.

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


RAFAŁ ZIEMKIEWICZ - RABIEJ I 4 STREFY RELAKSU ORAZ MAŁA EMI I FARMA TROLLI. CO SIĘ DZIEJE?
Wczytuję komentarze...
Najnowsze