Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Prof. Szyszko zamknął usta wszystkim krytykom: Wszystkie nasze działania ws. Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem lokalnym i unijnym!

sm 13:58 12 grudnia 2017
„Wszystkie działania prowadzone przez Ministerstwo Środowiska w Puszczy Białowieskiej są zgodne z prawem krajowym i unijnym. Celem działalności leśników w Puszczy jest przede wszystkim dbanie o dobro lokalnej społeczności, powstrzymanie gradacji kornika, a także utrzymanie bezpieczeństwa publicznego” – podkreślił minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu dotyczącej sporu między Polską a Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej zapadnie prawdopodobnie za kilka miesięcy.

Ratujemy dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze i reprezentujemy interes lokalnej społeczności

Większość Puszczy Białowieskiej od wieków kształtował człowiek i to na tych terenach działają leśnicy. Ich aktywność ogranicza się do drzew, które  były sadzone przez człowieka i do terenów, w których od lat prowadzono gospodarkę leśną.

„Nie możemy pozwolić, by dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, jakim jest Puszcza Białowieska, zostało zaprzepaszczone. To dzięki odpowiednim sposobom korzystania z jej zasobów, udało się ten teren przez lata zachować w dobrym stanie. Dziś te lasy, które są źródłem dobrobytu miejscowej ludności, zamierają. Dlatego działamy w interesie i dla dobra lokalnej społeczności – dbamy o ludzi. Bez Puszczy Białowieskiej region ten traci nie tylko przyrodniczo, ale także gospodarczo” – zaznacza prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

„Na rozprawę w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przyjechaliśmy po to, by wyjaśnić wszelkie nieporozumienia” – dodaje.

Działania ochronne

Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, rezerwatów oraz obszarów referencyjnych nie usuwa się drzew zaatakowanych przez kornika. Na pozostałych terenach Puszczy, stanowiących ok. 2/3 obszaru, prowadzone są działania ochronne, zgodnie z wymogami programu Natura 2000.

„Tereny, głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych i turystycznych, na których działają leśnicy z Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, objęte są działaniami ochronnymi. Działania te polegają na usuwaniu z Puszczy Białowieskiej zarażonych drzew i mają na celu zapobieganie rozszerzania się chorób. Przede wszystkim gradacji kornika drukarza, który od 2012 r., na skutek złych decyzji poprzednich władz, doprowadził do zamarcia niemal 1,5 mln drzew” – mówił prof. Jan Szyszko.

„Działania ochronne prowadzone przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej są w 100% zgodne z prawem. Ustawa o lasach nakłada na leśników obowiązek prowadzenia czynnej ochrony lasu. Także przepisy europejskie zobowiązują leśników do działania. Puszcza Białowieska to unikat, jeśli chodzi o bioróżnorodność. Jesteśmy zobowiązani, aby dbać o zachowanie cennych siedlisk i chronionych gatunków” – dodał prof. Jan Szyszko.

Źródło: ms.gov.pl

Wczytuję ocenę...


10/04/2010 fakty (odc.57) - T. ZIEMSKI - TEZA Z BRZOZĄ BODINA NIE PRZEKONUJE. OTO DOWÓD
Wczytuję komentarze...
Najnowsze