Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Prezydent podpisał ustawę o zakazie propagowania komunizmu

MAD 17:57 17 lipca 2017
prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda złożył dziś podpis o ustawie z dnia 22 czerwca 2017 r., która rozszerza zakaz propagowania komunizmu lub innego totalitarnego ustroju przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa rozszerza zakazy wprowadzone ustawą z 1 kwietnia 2016 r. Dotychczas zakazem propagowania komunizmu objęte były nazwy budynków, obiektów i urządzeń użyteczności – drogi, ulice, mosty czy place. Teraz dodatkowo zakaz obejmie nazwy szkół, szpitali, instytucji kultury, nazwy osiedli, a także pomniki, które gloryfikują ustrój totalitarny.

Niedopuszczalne jest nadawanie takich nazw oraz wznoszenie pomników gloryfikujących komunizm lub inny totalitarny ustrój. Jako pomnik rozumie się także m.in. kopiec, obelisk, kolumnę, płytę lub tablicę pamiątkową.

Ustawodawca przewiduje jest pewne dyspensy od zakazu, jeśli pomnik nie jest wystawiony na widok publiczny, znajduje się na terenie cmentarza, jest wystawiony na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej lub w każdym innym celu niż propagowanie ustroju totalitarnego.

Przepisy przewidują termin 12 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy na dokonanie zmian nazw lub usunięcie pomników. Ustawa wchodzi w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.  

Źródło: prezydent.plWczytuję ocenę...
GEOPOLITYCZNY TYGIEL - ODC. 51 - IZRAEL BLOKUJE ROZWÓJ AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ

Wczytuję komentarze...
Najnowsze