Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Potężne dofinansowanie z Unii. Na co dostaniemy 160 mln

PR 13:50 9 marca 2018
pixaby
Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnaście umów o unijne dofinansowanie tego typu działań. A to jeszcze nie koniec, bo kolejnych jedenaście projektów czeka na przyznane dotacje. Rozdysponowanych zostanie w sumie aż 160 milionów złotych.

W ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wyłonionych zostało 26 przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 160 milionów złotych.

Do tej pory, tj. do 9 marca br., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł piętnaście umów . Ich łączny koszt całkowity to blisko 240 milionów złotych, przy czym prawie połowę tych kosztów (powyżej 116 milionów złotych) wyłoży Unia Europejska z Funduszu Spójności.

Przygotowane projekty dotyczą zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu dla następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Efektem wszystkich trzynastu przedsięwzięć będzie 29,5 kilometra wybudowanych oraz 40,5 kilometra zmodernizowanych sieci ciepłowniczych.

Na zawarcie w najbliższym czasie umów czeka jeszcze dziesięciu beneficjentów, którzy będą realizowali swoje projekty w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczanych na ochronę środowiska. Efektem doświadczenia w tej dziedzinie jest powierzenie NFOŚiGW roli Instytucji Wdrażającej dla dwóch priorytetów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I oś priorytetową Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Narodowy Fundusz realizuje na podstawie porozumienia z Ministerstwem Energii, a II oś Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – we współpracy z Ministerstwem Środowiska, które też nadzoruje działalność NFOŚiGW.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Wczytuję ocenę...


RAFAŁ ZIEMKIEWICZ - RABIEJ I 4 STREFY RELAKSU ORAZ MAŁA EMI I FARMA TROLLI. CO SIĘ DZIEJE?
Wczytuję komentarze...
Najnowsze