Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Pochwaliliśmy się "Terytorialsami" zaprzyjaźnionym dyplomatom

kos 19:30 13 marca 2018
facebook.com/Wojska-Obrony-Terytorialnej
Już po raz trzeci od czasu sformowania Wojsk Obrony Terytorialnej wojskowi dyplomaci z blisko 30 krajów odwiedzili Terytorialsów. Spotkanie było platformą wymiany doświadczeń oraz kolejnym etapem przygotowań do ważnej inicjatywy międzynarodowej, w której WOT będzie miał wiodącą rolę.

Spotkanie miało miejsce 13 marca br., była to już trzecia wizyta przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w WOT od czasu powstania piątego rodzaju sił zbrojnych. Pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu 2017 roku w dowództwie WOT, a drugie w listopadzie tego samego roku w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, gdzie attaché mogli obserwować szkolenie żołnierzy WOT. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło blisko trzydziestu attache obrony akredytowanych w Polsce.

Celem wizyty było zapoznanie gości z aktualnym stanem procesu formowania WOT i szkolenia ochotników oraz budowanie świadomości czym jest WOT wśród przedstawicieli innych rodzajów sił zbrojnych w Europie i na świecie, a nie tylko wśród przedstawicieli formacji OT.

Spotkania takie są platformą wymiany doświadczeń, a to dzisiejsze miało jeszcze jeden istotny cel: było ważnym etapem przygotowań projektu Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territorial Defence Regional Co-operation Initiative). Pomysłodawcą inicjatywy i liderem jest dowództwo WOT, w jej ramach jeszcze w tym roku, we wrześniu na terenie naszego kraju odbędzie się spotkanie dowódców formacji obrony terytorialnej, w którym planowany jest udział przedstawicieli 12 państw.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzi aktywną współpracę międzynarodową, której celem jest wymiana informacji i doświadczeń z formacjami obrony terytorialnej innych państw. Zakres tej współpracy obejmuje przede wszystkim taką tematykę jak: rekrutację, szkolenia na odległość, elementy zarządzania kryzysowego. Priorytetowymi kierunkami współpracy zagranicznej dla dowództwa WOT są USA, państwa bałtyckie i skandynawskie oraz nasi sąsiedzi, Wielka Brytania, Węgry i Izrael.

Proces budowy piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega w sposób planowy, zgodnie z koncepcją zatwierdzoną 25 kwietnia 2016 r. Na dzień 13 marca br. w strukturach WOT pełni służbę blisko 8 500 żołnierzy, z czego 82% stanowią żołnierze zawodowi, docelowo będzie to nie więcej niż 10 proc. formacji.

Obecnie szkolenie ochotników prowadzi sześć brygad obrony terytorialnej sformowanych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji. Ambicją dowództwa WOT jest, aby do końca br. rozpocząć szkolenie w kolejnych siedmiu brygadach, których budowa ruszyła w styczniu br. W 2018 roku dowództwo WOT planuje przeszkolić ponad 17 tys. żołnierzy, przy czym zakłada się, że zasadniczym miejscem szkolenia będą stałe rejony odpowiedzialności poszczególnych kompanii lekkiej piechoty.

 

 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl

Wczytuję ocenę...


ODDAJĘ PAŃSTWU GŁOS - WITOLD GADOWSKI - WIELKA NIENAWIŚĆ HEJTERÓW PRZED TVP
Wczytuję komentarze...
Najnowsze