Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Od 2008 do 2015 roku nie wykonano niemal 50 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

mk 13:27 8 grudnia 2015
fot. Jan Lorek
Od 29 kwietnia 2008 roku do 28 października 2015 roku niewykonanych pozostaje 48 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

 Eksperci przyjmują, iż powinnością prawodawcy (parlamentu) jest budowanie spójnego systemu prawa i eliminowanie występujących luk w prawie. Jednak wszelkie opracowania kwestii wykonywania orzeczeń TK dopuszczają możliwość, iż nie wymagają one bezwzględnego wykonania, nie mają charakteru konstytutywnego.

Co więcej, termin „wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego” nie został zdefiniowany w obowiązujących przepisach prawnych, jego sens normatywny w zasadniczym stopniu jest rezultatem ustaleń nauki prawa i pozaorzeczniczej aktywności samego Trybunału Konstytucyjnego.

Sam Trybunał Konstytucyjny na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że kwestia nie jest rozstrzygnięta w sposób decydujący przez regulacje samej Konstytucji, zwłaszcza zaś art.190, który określa moc obowiązującą i skutki orzeczeń TK.

Regulacje konstytucyjne w tym zakresie są niejasne, nieprecyzyjne, a przede wszystkim stwarzają możliwość rozbieżnych interpretacji. Odnosi się wrażenie, że twórcom Konstytucji zabrakło wyobraźni, chociaż problem skutków w ujęciu czasowym jest dobrze znany praktyce innych europejskich sądów konstytucyjnych (zwłaszcza w Austrii i w Niemczech), co mogło zachęcać do skorzystania z tych doświadczeń – czytamy na stronie trybunal.gov.pl.

Jak można sprawdzić na stronie Publicznego Portalu Informacji o Prawie należącego do Rządowego Centrum Legislacji, od 29 kwietnia 2008 do 28 października 2015 nie wykonano aż 48 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Niewykonane orzeczenia TK dotyczą chociażby takich kwestii jak: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego; ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy; ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych czy na przykład ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Prawnicy w opracowaniach tego zagadnienia wskazują, że powody niewykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego bywają złożone i wydaje się, że żaden, nawet najlepiej zaprojektowany, system na niewiele się zda, gdy nie ma politycznej woli uchwalenia ustawy, zrozumienia dla ustrojowego znaczenia rozstrzygnięć sądu konstytucyjnego albo dostatecznie skutecznych i dolegliwych sankcji za bezczynność organów państwa.

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Wczytuję ocenę...


KONIEC SYSTEMU (ODC.142/2) - LIZINIEWICZ: JAK EKOLODZY I OPOZYCJA GRAJĄ PRZYRODĄ
Wczytuję komentarze...
Najnowsze