Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

KONKRETNIE! UE powinna naśladować Polskę

sm 12:57 14 grudnia 2017
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat wdrożenia filaru społecznego. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrali posłowie Jadwiga Wiśniewska i Czesław Hoc.

Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że Europejski Filar Praw Socjalnych jest działaniem wzmacniającym społeczny wymiar UE. „To dobry kierunek, bo Europę stanowią jej obywatele. Pragnę jednak podkreślić, że filar społeczny powinien być traktowany jak mapa drogowa. Tak więc dobrze, że jest on formą nielegislacyjną” - powiedziała Wiśniewska.

Europoseł PiS zaznaczyła, że filar społeczny powinien wspierać funkcjonowanie rynków pracy i systemów ochrony socjalnej jednocześnie uwzględniając kompetencje krajowe i zasadę pomocniczości, gdyż to państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zasad i praw społecznych a Unia Europejska może w tej materii służyć pomocą.

„Chciałabym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na bardzo skuteczny program społeczny realizowany przez polski rząd. Dzięki wzrostowi wynagrodzeń, spadkowi bezrobocia, programowi 500+ według Eurostatu stanęliśmy na pierwszym miejscu wśród krajów unijnych w walce z ubóstwem. Warto nas naśladować” - podkreśliła Jadwiga Wiśniewska.

Czesław Hoc przypomniał, że Europejski Filar Praw Socjalnych obejmuje 3 kategorie celów i zadań: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, oraz ochronę socjalną i integrację społeczną. „To dobra idea, dobry dokument. Bardzo ważny jest fakt, iż dokument pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich i jest jedynie kierunkowskazem a nie ujednoliconym obowiązkiem w kreowaniu standardów społecznych” - mówił europoseł PiS.

Hoc zaznaczył, że ten dokument to też swoista europejska odpowiedź na niekorzystne efekty globalizacji jako sprawiedliwe wyrównywanie dysproporcji. „Zdecydowanie upominamy się w nim, by Europa stała się autentycznym ambasadorem i wzorcem wartości społecznych. Sprzeciwiamy się natomiast wszelkim próbom Komisji dążącym do unifikacji systemu zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich UE” - powiedział Hoc.

Źródło:

Wczytuję ocenę...


10/04/2010 fakty (odc.57) - T. ZIEMSKI - TEZA Z BRZOZĄ BODINA NIE PRZEKONUJE. OTO DOWÓD
Wczytuję komentarze...
Najnowsze