Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Budujmy kapitał narodowy polskimi firmami!

Piotr Hofman 20:46 17 kwietnia 2017
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) powstała w oparciu o zaangażowanie przedsiębiorców skupionych wokół mediów Strefy Wolnego Słowa oraz klubów „Gazety Polskiej”, którzy mają wieloletnie doświadczenie w różnych branżach. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności do firm rodzinnych, które są siłą polskiej gospodarki - pisze Piotr Hofman w "Gazecie Polskiej".

Według raportu PARP z 2 mln zarejestrowanych w Polsce firm aż 96 proc. reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Premier Szydło podczas ostatniego wystąpienia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu stwierdziła: „Firma rodzinna oparta na zasadach i na wartościach – to podstawa polskiej ekonomii i gospodarki”. W pełni się z tym zgadzamy i będziemy popierać działania wspierające rozwój firm rodzinnych, aby z małych stawały się średnimi, a ze średnich dużymi. Motto Rady brzmi: „Budujmy kapitał narodowy polskimi firmami”. W biznesie stawiamy na patriotyzm gospodarczy, wyrównanie szans polskich przedsiębiorców z podmiotami zagranicznymi. Chcemy, aby słowa premier Szydło: „Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce” zrealizowały się jak najszybciej.

Celem Polski nie powinno być osiągnięcie pozycji europejskiego średniaka, lecz zdobycie statusu lidera regionu pod względem jakości legislacji, przyjazności administracji i sprawności funkcjonowania państwa. W naszej gospodarce drzemie olbrzymi potencjał, pętany biurokratycznymi ograniczeniami, nieprzejrzystym systemem podatkowym i niedostosowanym do nowoczesnej gospodarki prawem. Potrzebujemy jednak wsparcia struktur państwa dla naszej aktywności. To ma być partnerstwo oparte na zaufaniu i transparentności procedur. Bardzo ważnym zadaniem jest budowanie silnych, niezależnych, obiektywnych mediów, które są niezbędne, aby zapewnić stały kontakt pomiędzy przedsiębiorcami a ustawodawcą.

Zgodnie z założeniami programowymi chcemy się aktywnie włączyć w działania w ważnych dla polskiej gospodarki inicjatywach rządowych. Pamiętajmy, że polityka wielkich planów musi dostrzegać i oddziaływać na przedsiębiorców, realnie pracujących na utrzymanie i budujących majątek społeczny. W ramach ogłoszonej przez premiera Morawieckiego Konstytucji dla biznesu będziemy podejmować działania, które tu i teraz bezpośrednio poprawią jakość prowadzenia przez MŚP biznesu. Należy wykorzystać możliwości zmian dla otoczenia gospodarczego i wprowadzić ułatwienia w dziedzinach, w których jako kraj jesteśmy na szarym końcu. Nie ma silnego państwa bez silnej rodzimej gospodarki opartej na kapitale narodowym. W wielkich projektach infrastrukturalnych planowanych przez rząd konieczne jest zbudowanie możliwości prawnych i finansowych, aby mogły uczestniczyć w nich polskie firmy i aby to one czerpały profity z takich inwestycji.

Program „Mieszkanie Plus”, modernizacja PKP i sieci energetycznych czy realizacja połączenia morskiego przez Mierzeję Wiślaną – to wielkie programy budowlane. Budownictwo to koło zamachowe gospodarki, niech jednak tym razem to koło napędzi polskie firmy, a nie – jak przy inwestycjach drogowych z lat 2008–2013 – pozwoli zagospodarować ten wielki potencjał zagranicznym podmiotom. Jako Rada chcemy głośno mówić o potrzebie udrożnienia dostępu kapitału z polskich banków i funduszy rozwojowych krajowym firmom. RGSWS będzie stałym komentatorem życia gospodarczego. Obecnie trwają konsultacje w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, zdecydowanie włączymy się w tę dyskusję, ten temat dotyka wielu polskich przedsiębiorców. Kolejnym zagadnieniem jest unormowanie i uproszczenie możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy.

Już dzisiaj w Polsce mamy ponad milion pracujących Ukraińców, a bezrobocie najniższe od 10 lat, zatem jest pilna potrzeba ułatwień w tych obszarach. To tylko punktowo wskazane tematy z wielu bieżących problemów przedsiębiorców.

Zapraszamy ekspertów oraz wszystkich, którym nie jest obojętne budowanie polskiego kapitału, do udziału w Radzie przedsiębiorców.

Piotr Hofman, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

Źródło: Gazeta PolskaWczytuję ocenę...
OTWARTYM TEKSTEM - odc. 120/2 - IRENEUSZ KACZMAREK - DIAGNOZA JEST JASNA: JESTEŚMY NA WOJNĘ!

Wczytuję komentarze...
Najnowsze