Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

5 mln złotych kary za rażące naruszenia ustawy. Dla kogo?

PR 9:46 23 listopada 2017
fot: pixabay
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r. jednogłośnie nałożyła na FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu karę pieniężną w łącznej wysokości 5 000 000 zł (pięciu milionów złotych) oraz cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi- podała w oficjalnym komunikacie KNF.

Powodem decyzji KNF jest stwierdzone rażące naruszenie przez FinCrea TFI SA art. 45a ust. 4A ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI S.A. powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

FinCrea powierzając zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w/w Funduszy podmiotowi trzeciemu nie wykonywało bieżącego nadzoru nad realizacja przez ten podmiot powierzonych czynności, do czego było zobowiązane na podstawie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, co skutkowało wystąpieniem problemów z brakiem dostatecznej płynności w/w Funduszy i spadkiem wartości aktywów płynnych, a w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przez w/w Fundusze postanowień statutów w zakresie zasad przeprowadzania wykupu certyfikatów inwestycyjnych, poprzez zastosowanie redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych poniżej 5% ogólnej liczby certyfikatów ustalonej według stanu na ostatni dzień wyceny poprzedzający dany dzień wyceny.

KNF, podając do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o cofnięciu FinCrea TFI S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności, miała na uwadze konieczność zapewnienia zainteresowanym osobom i podmiotom, w tym uczestnikom funduszy zarządzanych dotychczas przez FinCrea TFI S.A., informacji o podstawowych skutkach prawnych ww. decyzji dla tych funduszy oraz podmiotów zaangażowanych w proces obsługi funduszy. 

Źródło: knf.gov.pl

Wczytuję ocenę...


POLITYCZNA KAWA (ODC. 266/1) - JAK TVN TWORZY NAZISTÓW W POLSCE
Wczytuję komentarze...
Najnowsze